PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

      

Fotos herover fra foråret 2010 er Gammelsø Vandværk i midten; på hver side er det udsigten fra Vandværket.


 

VANDSPILD I DAMSHOLTE- og ÆBELNÆSOMRÅDET!!!

ER OPHØRT, MEN.....

 

-bestyrelsen har desværre ikke fået oplyst, hvad årsagen har været.
 
(8. og 6. FEB 2019)FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN I MARTS 2019 ER UDLØBET


Den endelige dato for årets generalforsamling i marts er endnu ikke fastlagt, men jævnfør
vedtægternes §8, 4. afsnit, skal forslag til generalforsamlingen være formanden (send mail) i hænde senest den 7. februar 2019, for at kunne blive behandlet på generalforsamlingen; begrund gerne dit forslag.

Når datoen for generalforsamlingen er besluttet, vil dato og sted blive annonceret i Ugeavisen for Møn, samt her på hjemmesiden (endvidere vil de, der har oplyst mailadresse og/eller mobiltelefonnummer modtage en email og/eller SMS).

 

(Åbner begge i 'nyt vindue')

(8. FEB og 21. JAN 2019)


 

DRIKKEVANDET BLIVER BEDRE BESKYTTET MOD PESTICIDER

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at sikre rent drikkevand. Det skal blandt andet være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer; læs mere her.

 

(Åbner i 'nyt vindue')

(11. JAN 2019)

 

 

UNDGÅ FROSTSPRÆNGTE VANDRØR

Læs her, om Danske Vandværkers forslag til, hvorledes du undgår frostsprængte rør, nu hvor vinteren nærmer sig.

Se også yderst (og nederst her til højre 'FROST og TØ').


(Åbner i 'nyt vindue')

(16. DEC 2018)


 

FRA GENERALFORSAMLINGEN

den 23. MARTS 2018 i Hjelm Forsamlingshus

 

-INDKALDELSEN TIL GENERALFORSAMLINGEN den 23. MAR 2018 
-REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN

-FORMANDENS BERETNING

-REGNSKAB 2017 og BUDGET 2018, siderne 9 - 15
-TAKSTBLAD for 2018

-INVESTERINGSPLAN 2018 og 5-ÅRSPERIODEN 2019 - 2023

 

(Åbner alle som PDF-filer) 

(24. MAR & 28. FEB 2018)


 

DU HAR HAFT BESØG FRA VANDVÆRKET....

For at kunne udnytte den nyopsatte vandmålers mange muligheder, til fordel for dig som forbruger, er der isat et data-kort i din SEAS-NVE-måler på Møn.

Læs mere detaljeret herom her.


-og se yderligere detaljer her:

Link til YouTube-video om din ny vandmåler.

Brugervejledning til den ny vandmåler.
Brochure om vandmåleren.

Fakta og fordele ved den ny vandmåler.
Datablad for vandmåleren.

(Åbner alle som PDF-filer -eller i andet format- i 'nyt vindue')

(13. JAN 2018 & 10. DEC 2017) 


 

ALLE VANDMÅLERE ER NU UDSKIFTET


Se mere om den ny Kamstrup Multical21 vandmåler her:

Link til YouTube-video om din ny vandmåler.

Brugervejledning til den ny vandmåler.
Brochure om vandmåleren.

Fakta og fordele ved den ny vandmåler.
Datablad for vandmåleren.

For mange SMS-henvendelser til din husstand fra Gammelsø Vandværk???

Afmeld telefonnumre, der ikke fremover skal modtage SMS fra Gammelsø Vandværk.

Da samtlige vandmålere nu er udskiftet,  er der ikke udsendt aflæsningskort, der derpå skal indsendes til brug for den årlige afregning.

Ved udskiftningen af vandmålerne, blev der lagt en besked på adressen, hvor måleren bliver skiftet, med oplysning om tæller-visningen på den nedtagne måler, den ny måler står på 000000.

 

(Åbner alle som PDF-filer -eller i andet format- i 'nyt vindue') 

(24., 20., 5. NOV & 3. OKT 2017)

 

EKSPERTER: KONTROL MED DRIKKEVANDET FORRINGES MED NYE REGLER

 

Drikkevandsbekendtgørelsen, med virkning fra 27. oktober 2017.

 

(Åbner i 'nye vinduer')

(27., 13., 12. & 9. OKT 2017)


 

DER ER IKKE RESTER AF SPRØJTEMIDLET DESPHENYL-CHLORIDAZON I VANDET FRA GAMMELSØ VANDVÆRK


Dagens links fra:  

  Miljøstyrelsen,

  Ingenøren,

  GEUS og

  Folketinget.


Se også oplysninger fra efteråret 2017 længere nede på siden.

 

(Åbner alle i 'nyt vindue').

(14. MAR 2018)På Vordingborg
Kommunes hjemmeside, kan du læse mere om vort gode drikkevand.

(24. NOV 2017)


Pressen har rapporteret om fund af sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon i drikkevandet hos nogle (endnu få) vandværker.


Fra vor interesseorganisation Danske Vandværker, har vi fået oplyst, at: 'Styrelsen for Patientsikkerhed slår fast, at man trygt kan drikke vandet - kun hvis man drikker vandet gennem mange år og i store mængder, kan det være årsag til sygdom'; se mere her.


Til trods for denne oplysning, har bestyrelsen besluttet, at undersøge vandet fra Gammelsø Vandværk for desphenyl-chloridazon; og resultatet heraf er, at analysen viser, at alle målinger ligger under detektionsgrænsen.

Resultaterne fra vandværkets boringerne kan ses her: boringen på vandværket og boringen ved Grønsundvej, og konklusionen er altså fortsat, at man trygt kan drikke vandet.

(22. SEP 2017)


Den 31. AUG 2017 har Miljøstyrelsen besluttet, at alle vandværker skal teste vandet for desphenyl-chloridazon (hvilket dit vandværks bestyrelse allerede har iværksat den 28. AUG 2017); se mere her om Miljøstyrelsens beslutning.

(1. SEP 2017)


 

TILMELD DIG YDERST TIL HØJRE HER PÅ SIDEN, FOR FREMOVER AT MODTAGE MAILS og/eller SMS  -->

 

 

 SE VANDVÆRKETS LEDINGSPLACERING PÅ ET KORT,

NU OGSÅ MED LUFT-FOTOS
KLIK HER

 

VEJLEDNING:

Tryk på luppen i bjælken foroven, begynd at skrive vejnavn og derpå husnr., for at finde den ønskede adresse, og den søgte adresse centreres på skærmen som en gul cirkel.

God fornøjelse.
Læs mere om historien om kortlægningen af vandværkets ledninger her.
(19. FEB 2017)

 

 

 

UNDGÅ VANDSPILD NÅR DU FORLADER EJENDOMMEN GENNEM LÆNGERE TID

Se vejledning her for hvordan du sikrer dig at der er lukket for vandet, når du forlader din ejendom gennem længere tid (vinter som sommer).
(1. APR 2015)  

 PRESSEKLIP

Klik her for at se de nyeste presseklip, som har relation til dig som vandforbruger.

Vi har hentet oplysningerne fra vandværkets interesse-organisation: Danske Vandværker.

(Opdateres ugentligt - siden JAN 2015)

 


 


AKTUELT

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen: 

-send mail
-og se hvem der nu er i bestyrelsen
 

Vandværkets postadresse:

Gammelsø Vandværk AMBA
v/Gorm Schack Grundahl

Formand
Privat: Frenderupgade 50

4780 Stege
Tlf.: 42 32 39 36

E-mail: 

Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk

 

Bank: Møns Bank, 6140-2069696
CVR-nr.: 27791697

Se Gammelsø Vandværks beliggenhed på et kort:
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
 

-og lidt fra DMI om vejret i området

 

Noter fra bestyrelsesmøde den:
27. SEP 2018

    -og avisomtale af 17. FEB 2018

-se tidligere noter fra bestyrelsesmøder og referater samt formands-beretninger fra generalforsamlinger her.Tilmeld din email-adresse
og mobilnr.
-så du kan få besked via e-mail og SMS, når der er nyheder fra Vandværket.

Du vil ikke blive spammet, og det er gratis.

Se yderligere OBS nederst på dette link, klik her.


FROST og TØ

I tider, med skiftende frost og tø, skal du være opmærksom på, om der er sket frostsprængninger af vandinstallationen i din ejendom.

Bestyrelsen opfordrer derfor (især) alle ejere af fritidsejendomme til at checke deres installation for frostsprængninger, enten ved selvsyn, eller ved at kontakte beboere i nærheden af boligen.

 

Ejere af helårsbeboelse skal være opmærksom på, om der i uopvarmede rum er sket  frostsprængninger.

 
Såfremt man har et frostsprængt vandrør, kan det forvolde store skader på bygningen, ligesom vandspild i den forbindelse ikke dækkes af forsikringen.

Vi gør opmærksom på, at én kbm. vand koster ca. 65,00 kr. incl. Moms. med diverse afledningsafgifter til 'det offentlige'.

Se mere her,

og her.