PRINT SEND TIL EN VEN
Gammelsø Vandværk, Møn

      

Fotos herover fra foråret 2010 er Gammelsø Vandværk i midten; på hver side er det udsigten fra Vandværket.

 

 

GAMMELSØ VANDVÆRK AMBA OPHØRER

SOM SELVSTÆNDIGT VANDVÆRK

den 1. OKTOBER 2019

VANDVÆRKET ER OVERTAGET AF

VORDINGBORG VAND A/SBestyrelsen i Gammelsø Vandværk siger farvel til vore andelshavere, og takker leverandører og øvrige samarbejdspartnere for god service i de forløbne mange år.

Der er tale om en frivillig overtagelse, som er begrundet i de mange krav, der stilles af lovgiverne, og som et lille vandværk med kun ca. 250 andelshavere ikke har mulighed form at leve op til, når vandværket skal drives professionelt og økonomisk forsvarligt.

Klik her for at se velkomsthilsen fra Vordingborg Vand til deres nye kunder fra Gammelsø Vandværk.
(Åbner som PDF-fil)

FRA DEN 1. OKTOBER 2019 BEDES HENVENDELSER TIL VANDVÆRKET RETTET TIL:


Henvendelser vedr. regninger, forbrug, flytning mm kan ske til:

- tlf. nr.: 55 35 37 00 – (vælg 1),
- via mail:
forbrug@vordingborgforsyning.dk,

 

 

Problemer med vandforsyningen – fx manglende tryk eller ledningsbrud,:

- tlf. 55 35 37 00 (der stilles videre til en vagt uden for normal åbningstid),
- via mail til
kontakt@vordingborgforsyning.dk eller
- via vores hjemmeside
http://www.vordingborgforsyning.dk/fejlmelding#Klik her, for at komme til Vordingborg Vands hjemmeside.

 
 

RESULTATET AF DEN

EKSTRA-ORDINÆR GENERALFORSAMLING!!!

FREDAG den 24. MAJ 2019 kl. 19.30

Hjelm Forsamlingshus, Hjelmgade 5, 4780 Stege


På den ekstra-ordinære generalforsamling, hvor der var 28 stemmeberettigede til stede (inkl. 6 fuldmagter), blev resultatet, at 27 stemte for overdragelsen af Gammelsø Vandværk til Vordingborg Vand, og 1 stemte nej; som følge heraf arbejder bestyrelsen nu videre med Vordingborg Vand, for at få afsluttet overdragelsen.

 


Afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling skyldes, at der på den ordinære generalforsamling den 29. marts 2019 var mere end 2/3 af de fremmødte medlemmer, der stemte for at overdrage Gammelsø Vandværk til Vordingborg Vand A/S.
Indkaldelsen til denne ekstraordinære generalforsamling er således med henblik på endnu engang at stemme om vedtagelsen af denne overdragelse, som det kræves i medfør af vedtægternes § 9.

DAGSORDEN:

1.             Valg af referent, stemmetæller og dirigent.

2.             Afstemning om overdragelse af Gammelsø Vandværk A.m.b.a. vandforsyningsanlæg til Vordingborg Vand A/S.

3.             Eventuelt.


OBS!!!

Klik her, for at se, beslutningsforslaget fra den ordinære generalforsamling den 29. marts 2019; og klik her for yderligere oplysninger om de samlede udgifter, der påvirkes af overdragelsen.

Beregn din ny vandregning
her, såfremt Gammelsø Vandværk overdrages til Vordingborg Vand.

Ved et årligt forbrug på under 178m3, vil der være en besparelse for husstanden.(Åbner som PDF- eller Excelfiler) 

(27., 22., 21., 15., 1. & 2. MAJ 2019)


PESTICIDRESTEN CHLOROTHALONIL-AMIDSULFONSYRE


Der har i pressen været omtalt, at vandværkerne bør/skal undersøge vandet for pesticidresten CHLOROTHALONIL-AMIDSULFONSYRE.

 

Bestyrelsen har derfor på opfordring fra såvel Miljø- og Fødevareministeriet som Danske Vandværker besluttet, at der skal foretages analyser af vandet, for at se om pesticidresten CHLOROTHALONIL-AMIDSULFONSYRE er i vort vand.

Analysen blev foretaget tirsdag den 7. maj 2019, og analyseresultatet viste, at der IKKE ER PESTICIDRESTEN CHLOROTHALONIL-AMIDSULFONSYRE, hvilket fremgår nederst på side 1 (markeret med gult).(Åbner som PDF-filer) 
(16. JUL og 3. MAJ 2019)INTET PROBLEM MED:

BRUNLIGT VAND I

OMRÅDET OMKRING

RYTZEBÆKVEJ OG HJELM KOBBEL

Da der sporadisk gennem den sidste par ugers tid har været konstateret brunligt farvet vand i området, har vandværket besluttet, at der blev foretaget analyser af vandet, selv om det var påske.
Nu foreligger resultatet af vandprøverne foretaget anden påskedag, de viser at ALLE parametre er overholdt, og at vandet kan benyttes uden bekymring!!!

 

Bestyrelsen mente, at årsagen til misfarvningen skyltes, at der har været et brud på en vandledning i området, der har afstedkommet, at der er 'slået' kalk- og okkeraflejringer løs fra den indvendige side af vandledningen, og at der i den forbindelse ingen fare er for sundheden; men for en sikkerheds skyld, blev der foretaget analyser af vandets kvalitet, for at sikre at vandkvaliteten, af det leverede vand opfylder alle kvalitetskrav, hvilket analyseresultatet også viser.

 

 

(Åbner i 'nyt vindue')
(24. og 21. APR 2019)


GENERALFORSAMLING

FREDAG den 29. MARTS 2019 kl. 19.30

NyGammelsø, Grønsundvej 251C, 4780 Stege

 

SE RESULTATET AF GENERALFORSAMLINGEN HERUNDER!!!

 

✔   DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLINGEN den 29. MAR 2019
✔   REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
✔   FORMANDENS BERETNING

  POWERPOINT FRA FORMANDENS BERETNING
    ✔  BEREGN OG SAMMENLIGN VANDPRISER GAMMELSØ VS. VORDINGBORG VAND (Aktivér redigering af regnearket og indtast dit årlige forbrug i celle C16)
   
✔  TEGNINGER AF DET NY VANDVÆRK
✔   ORIENTERING OM OVERDRAGELSE TIL VORDINGBORG VAND; vdr. pkt. 6 i dagsordenen
✔   MERE OM OVERDRAGELSE AF GAMMELSØ VANDVÆRK TIL VORDINGBORG VAND; vdr. pkt. 6 i dagsordenen

✔   REGNSKAB 2018 og BUDGET 2019, siderne 9-15
✔  TAKSTBLAD for 2019
✔  INVESTERINGSPLAN 2019 og 5-ÅRSPERIODEN 2020 - 2024

 

(Åbner alle som PDF-filer, og en enkel i regneark og en fil i PowerPoint) 

(3. APR, 31., 28., 26., 9., 6., 5. og 4. MAR 2019)

 


 

DRIKKEVANDET BLIVER BEDRE BESKYTTET MOD PESTICIDER

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enige om at sikre rent drikkevand. Det skal blandt andet være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer; læs mere her.

 

(Åbner i 'nyt vindue')

(11. JAN 2019)

 

 

UNDGÅ FROSTSPRÆNGTE VANDRØR

Læs her, om Danske Vandværkers forslag til, hvorledes du undgår frostsprængte rør, nu hvor vinteren nærmer sig.

Se også yderst (og nederst her til højre 'FROST og TØ').


(Åbner i 'nyt vindue')

(16. DEC 2018)

 

DU HAR HAFT BESØG FRA VANDVÆRKET....

For at kunne udnytte den nyopsatte vandmålers mange muligheder, til fordel for dig som forbruger, er der isat et data-kort i din SEAS-NVE-måler på Møn.

Læs mere detaljeret herom her.


-og se yderligere detaljer her:

Link til YouTube-video om din ny vandmåler.

Brugervejledning til den ny vandmåler.
Brochure om vandmåleren.

Fakta og fordele ved den ny vandmåler.
Datablad for vandmåleren.

(Åbner alle som PDF-filer -eller i andet format- i 'nyt vindue')

(13. JAN 2018 & 10. DEC 2017) 


 

TILMELD DIG YDERST TIL HØJRE HER PÅ SIDEN, FOR FREMOVER AT MODTAGE MAILS og/eller SMS  -->

 

 

 SE VANDVÆRKETS LEDINGSPLACERING PÅ ET KORT,

NU OGSÅ MED LUFT-FOTOS
KLIK HER

 

VEJLEDNING:

Tryk på luppen i bjælken foroven, begynd at skrive vejnavn og derpå husnr., for at finde den ønskede adresse, og den søgte adresse centreres på skærmen som en gul cirkel.

God fornøjelse.
Læs mere om historien om kortlægningen af vandværkets ledninger her.
(19. FEB 2017)

 

 

 

UNDGÅ VANDSPILD NÅR DU FORLADER EJENDOMMEN GENNEM LÆNGERE TID

Se vejledning her for hvordan du sikrer dig at der er lukket for vandet, når du forlader din ejendom gennem længere tid (vinter som sommer).
(1. APR 2015)  

 PRESSEKLIP

Klik her for at se de nyeste presseklip, som har relation til dig som vandforbruger.

Vi har hentet oplysningerne fra vandværkets interesse-organisation: Danske Vandværker.

(Opdateres ugentligt - siden JAN 2015)

 


 


AKTUELT

 

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen: 

-send mail
-og se hvem der nu er i bestyrelsen
 

Vandværkets postadresse:

Gammelsø Vandværk AMBA
v/Gorm Schack Grundahl

Formand
Privat: Frenderupgade 50

4780 Stege
Tlf.: 42 32 39 36

E-mail: 

Gammelsoe-Vandvaerk@Hotmail.dk

 

Bank: Møns Bank, 6140-2069696
CVR-nr.: 27791697

Se Gammelsø Vandværks beliggenhed på et kort:
Æbelnæsvej 12A

4780 Stege
 

-og lidt fra DMI om vejret i området.

 

Noter fra bestyrelsesmøde den:
28. FEB 2019

    -og avisomtale af 17. FEB 2018

-se tidligere noter fra bestyrelsesmøder og referater samt formands-beretninger fra generalforsamlinger her.Tilmeld din email-adresse
og mobilnr.
-så du kan få besked via e-mail og SMS, når der er nyheder fra Vandværket.

Du vil ikke blive spammet, og det er gratis.

Se yderligere OBS nederst på dette link, klik her.